Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προκηρύξεις – διαγωνισμοί

07 Απρ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΑ2ΖΩΚΣ ΠΝΕ OROI TELIKO

04 Μαρ 2021

Ακύρωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΘΕΜΑ: Ακύρωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού…

03 Μαρ 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)(CPV: 42415100-9)

Ο Δήμαρχος Νέστου διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου»…

26 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για το έργο :«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SIGNED ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ Οικονομική προσφορά Έργου αρ 250221 04…

26 Φεβ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων”

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια…