mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου Με Παράρτημα Ρομά

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ: ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ

Δ/νση: 7ης Μεραρχίας και Μεγ. Αλεξάνδρου γωνία, Χρυσούπολη, Ν. Καβάλας

Mail:    kentrokoinotitasdimounestou@gmail.com

Τηλ:    25910-23585 και 25910-24362

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν νέες Κοινωνικές Δομές, που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους όλης της χώρας και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η λειτουργία τους εστιάζει στην υποδοχή, την ενημέρωση και την υποστήριξη πολιτών, ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών και στη διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων  με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες, Κοινωνικά Προγράμματα και Δράσεις, με σκοπό την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά, ξεκίνησε την λειτουργία του στις 01/07/2016 και στεγάζεται -επί της οδού 7ης Μεραρχίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου ( πρώην Α΄ Παιδικός Σταθμός Χρυσούπολης ) στην Χρυσούπολη και το παράρτημα  ΡΟΜΑ  στον συνοικισμό Ρομά στο Χρυσοχώρι. Η δομή στελεχώνεται από  Κοινωνιολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Ειδική Παιδαγωγό, Οικονομολόγο, Νοσηλεύτρια και Διαμεσολαβήτρια για τους ΡΟΜΑ.

 

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Νέστου εποπτεύει και ελέγχει την λειτουργία του  «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά», σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες). Σε ότι, δε, αφορά το οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, το Κέντρο Κοινότητας εποπτεύεται από το ΝΠΔΔ  ΕΥΝΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ.

Η ανωτέρω δομή λειτουργεί ως συμπληρωματική και υποστηρικτική της κοινωνικής υπηρεσίας.

Σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

 

Οι αρμοδιότητες αφορούν :

 • Ενημέρωση για κρατικές παροχές, επιδόματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις.
 • Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
 • Αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης.
 • Αιτήσεις για Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα ΟΠΕΚΑ.
 • Αιτήσεις για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 • Αιτήσεις – Έξοδα κηδείας Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
 • Αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης.
 • Διαμεσολάβηση σε άλλες Υπηρεσίες.
 • Παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες και δομές.
 • Διενέργεια Εισαγγελικών παραγγελιών.
 • Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δ. Νέστου.
 • Πραγματοποίηση Κοινωνικών Ερευνών.
 • Ατομικές Συνεδρίες, Ψυχολογική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και Συμβουλευτική
 • Πραγματοποίηση Ειδικών Ομιλιών σε συνεργασία με σχολεία και συλλόγους.
 • Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και παραπομπή πολιτών στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων.
 • Εργασιακή συμβουλευτική, σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων, αναζήτηση αγγελιών ανεύρεσης εργασίας, αναζήτηση προκηρύξεων και υποστήριξη στην συμπλήρωση αιτήσεων και στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Υλοποίηση και λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.
 • Διανομή τροφίμων και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 • Διανομή παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων και παιχνιδιών σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες ( Δράση σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο Του Παιδιού».
 • Μέριμνα για την εγγραφή των ανήλικων Ρομά στην υποχρεωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για τον έλεγχο της σχολικής διαρροής Ρομά μαθητών.
 • Υποστήριξη του προγράμματος « Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας ( e- soheca).
 • Παραπομπές σε φορείς Υγείας.
 • Διευθέτηση ιατρικών ραντεβού.
 • Εμβολιασμός ανηλίκων Ρομά, σε συνεργασία με τους « Γιατρούς του Κόσμου».
 • Συμβουλευτική σχετικά με την υγιεινή και την σωστή διατροφή.

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου και το Παράρτημα Ρομά, λειτουργούν καθημερινά           ( Δευτέρα έως Παρασκευή ) από τις 07:00 έως τις 15:00.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(ΕΕΕ)

 

Στόχος

 

Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Είναι στην ουσία μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη, επομένως αντανακλά μια πιο ενεργή προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας από τη μεριά του Κράτους, αλλά και των πολιτών.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

α)          την εισοδηματική ενίσχυση,

β)          τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και

γ)          τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Οι πυλώνες του Κ.Ε.Α.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:

 1. Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.
 2. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος.

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά,

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
  • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
  • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
  • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
  • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

   

  3.Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
  • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
  • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

  Υποβολή της Αίτησης

  Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

   

  Δικαιολογητικά:

   

  • Έντυπο Συναίνεσης
  •  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό)
  • Αντίγραφο παροχής ρεύματος
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).
  • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).
  • Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.
  • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΦΕΚ 792/Β΄6-3-2019)

 

Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης σε νοικοκυριά με μισθωμένη κατοικία απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

 

Τα έγγραφα που υποβάλλονται στους Δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας για την τροποποίηση της σύνθεσης του νοικοκυριού είναι τα εξής:

 • Έντυπο Συναίνεσης
 •  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό)
 • Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).
 • Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.

Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

 

Γ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

Η Υποβολή Αίτησης γίνεται:

 • είτε απευθείας ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς taxis στη δ/νση: www.epidomagennisis.gr
 • είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν.

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ν. 4659/2020

σύμφωνα με το άρθρο 7 Κ.Υ.Α. Δ11οικ.8523/236/17.02.2020

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

 

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019 ή του 2018 σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το Ε1 του φορολογικού έτους 2019  μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής του.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).
 • Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).
 • Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).
 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

 

Δ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Η Υποβολή Αίτησης γίνεται:

 1.  Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.
 2. Στην περίπτωση την οποία η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ.
 3. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ.
 4. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.
 5. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με sms, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α.
 6. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ ή των Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης είναι τα εξής:

 • α) Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.
 • β) Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.
 • δ) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (IBAN), με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής.
 • στ) Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 • ε) Οι ομογενείς, αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
 • ζ) Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Για ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων, απαιτείται ο αιτών να φέρει μαζί του επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 

1.Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς ή σε μεταμοσχευμένους, αντίστοιχα:

 • α) Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος.
 • β) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η βεβαίωση αυτή θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντή του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή

2.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή απόφαση διαγραφής ή διακοπής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.

3.Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου.

Στην περίπτωση την οποία ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστή ή ανοικτής φροντίδας).

4.Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

α)Τα άτομα ηλικίας 19-25 ετών, που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν.

β) Τα άτομα που λαμβάνουν κάποιο ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία από οποιανδήποτε άλλη πηγή, βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει και το ποσό που λαμβάνει για οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση.

 1. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

α)Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.

β) Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.

γ)Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.

 

6.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

α)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του ν. 1140/81, όπως ισχύει.

β)Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, βεβαίωση φοίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ τα εξής:

 1. Δεν απαιτείται συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης για την υποβολή της αίτησης
 2. Όταν υποβάλλεται οριστικά η αίτηση στο σύστημα εμφανίζεται εικονίδιο με την ένδειξη «εκτύπωση». Εφόσον ο αιτών το απαιτήσει, ο υπάλληλος του Κέντρου Κοινότητας το επιλέγει και του εκτυπώνει την αίτηση.
 3. Το έργο των Κέντρων Κοινότητας ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης. Ο αιτών απλώς θα ενημερωθεί ότι θα πρέπει να επισκεφθεί ιατρό της επιλογής του ο οποίος, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με βάση τον ΑΜΚΑ θα συμπληρώσει το εισηγητικό φάκελο για τα ΚΕΠΑ. Εν συνεχεία με e-mail θα ενημερωθεί από τα ΚΕΠΑ για την Ημερομηνία εξέτασής του.

 

Ε. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΟΠΕΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του αιτούντα*
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι αλλοδαποί, που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση*
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή, στην οποία να δηλώνει ότι, σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή του επιδόματος που λαμβάνει, ή που θα χορηγηθεί, από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στον/ην ίδιο/α ή/και στο/η σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, θα το δηλώσει άμεσα στον ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που θα αναφέρουν τη μεταβολή ή τη χορήγηση άλλης παροχής, αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες, θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Επίσης να δηλώνει ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του/ης κατάσταση ή απουσία το υ/ης στο εξωτερικό θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ ή τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ*
 • Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/ην αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός «ΙΒΑΝ».*
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, του φορολογικού έτους, που προηγείται εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση*
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013» (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης) του αιτούντα.*
 • Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης παροχών πρόνοιας, του οικείου Δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα, από την οποία να προκύπτει αν ο/η αιτών/ούσα λαμβάνει οποιοδήποτε επίδομα και σε καταφατική περίπτωση, το είδος των επιδομάτων, το μηνιαίο ποσό και η χρονική διάρκεια χορήγησης. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης, ή και ο/η εν διαστάσει σύζυγος.*
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου του συζύγου σε περίπτωση εγγάμων ή του συντρόφου σε περίπτωση σύναψης συμφώνου συμβίωσης.*
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).*
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο/η σύζυγος ή ο συμβίων ή ο εν διαστάσει σύζυγος, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι συνταξιούχοι ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), θα πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση για το αν λαμβάνουν ή δικαιούνται επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).*
 • Όσοι έχουν χρόνο παραμονής ή ασφάλισης σε χώρα του εξωτερικού ή/και λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει αν δικαιούνται ή αν λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή και σε περίπτωση που λαμβάνουν, να αναφέρεται το μηνιαίο ποσό αυτής. Σε περίπτωση εγγάμων ή σε διάσταση ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίζουν και ο/η σύζυγος ή ο/η εν διαστάσει σύζυγος ή και τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς, πρέπει να είναι αρμοδίως επικυρωμένες και επίσημα μεταφρασμένες. Η βεβαίωση ασφάλισης σε ελληνικούς φορείς ή το ελληνικό Δημόσιο, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, δύναται να αναζητείται αυτεπάγγελτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα διέμενε σε χώρες (π.χ. Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας, την Κιργιζία, την Ανατολική Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη κλπ.), από τις οποίες, η έκδοση βεβαιώσεων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω έκτακτων γεγονότων ή ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, τότε είναι δυνατόν να γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφάλιση ή τη συνταξιοδότηση.*
 • Ένα η περισσότερα από τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
 • Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση.
maincontainer