Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
δημιουργία νέου χώρου τροφοδοσίας νερόυ

Δημιουργία νέου χώρου τροφοδοσίας νερού

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Νέστου προχώρησαν στη δημιουργία νέου χώρου τροφοδοσίας νερόυ (υδροδοτηση) στο ΤΔ Πέρνης
προκειμενου να εφοδιάζονται με νερο τα αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, ραντιστικα) για αγροτικές εργασίες.
Δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης