Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 20-4-2022
17 Απριλίου 2022 Dimos Nestou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 20-4-2022

Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β’), τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) & των άρθρων 72-74 του Ν. 4555/2018,  στις 20 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 20 04 2022