Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 28-2-2022
22 Φεβρουαρίου 2022 Dimos Nestou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 28-2-2022

Πρόσκληση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/18.02.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την με αριθ. ΔΙΔΑΔ / Φ.69 201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) & των άρθρων 72-74 του Ν. 4555/2018,  στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:30 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 28 02 2022