Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31-10-2022
31 Οκτωβρίου 2022 Dimos Nestou

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31-10-2022

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018),  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Νέστου, την 31 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή

Δείτε την πρόσκληση εδώ:EKTAKTH ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΟΕ 31 10 2022 1