Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-1-2022
27 Ιανουαρίου 2022 Dimos Nestou

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-1-2022

Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 28 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00  η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.

Δείτε την εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 28 01 2022