Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-4-2022
17 Απριλίου 2022 Dimos Nestou

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-4-2022

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α / ΓΠ .οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β’), στις 20 του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη  και ώρα 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε την εδώ: ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΟΕ 20 04 2022