Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 30-7-2021
27 Ιουλίου 2021 Dimos Nestou

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 30-7-2021

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. : « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» στις 30 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε την εδώ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 30 07 2021