Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Δήλωση Απόδοσης Τελών

Σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.4483/2017 (δείτε σχετ. έγγραφα παρακάτω), προβλέπεται η καταβολή  τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το τέλος βαρύνει τον πελάτη.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις εισπράττουν το τέλος από τους πελάτες και υποχρεούνται μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο προθεσμίες να το αποδίδουν στου Δήμους.

Παρακαλούμε θερμά όπως, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, μαζί με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΑΑΔΕ, να υποβάλλεται και η Δήλωσης απόδοσης τελών εδώ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα προς αποφυγή προβλημάτων.

 SOS

Παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη υποβολή της ανωτέρω «Δήλωσης Απόδοσης Τελών», σε μορφή PDF, πάντοτε υπογεγραμμένη από τον επιχειρηματία ή τον λογιστή του, συνοδευόμενη από το οικείο εκκαθαριστικό σημείωμα ΦΠΑ ( έντυπο Φ2 ).

Στοιχεία Λογιστή