Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προκήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου Δήμου Νέστου”
27 Μαΐου 2022 Dimos Nestou

Προκήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου Δήμου Νέστου”

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: