Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών και Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 168593 με θέμα: Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
29 Ιουλίου 2022 Dimos Nestou

Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών και Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 168593 με θέμα: Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: