mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Δελτίο Τύπου NexoGenesis 9-9-2021
9 Σεπτεμβρίου 2021 Dimos Nestou

Δελτίο Τύπου NexoGenesis 9-9-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο έργο NEXOGENESIS του Δήμου Νέστου με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών που σχετίζονται με το νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα και τα οικοσυστήματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η μάθηση είναι μεταξύ των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση της ώσμωσης νερού-ενέργειας-τροφίμων-οικοσυστημάτων (WEFE) στο νέο έργο NEXOGENESIS του Δήμου Νέστου το οποίο συντονίζεται από το IHE Delft (Ολλανδία). Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εστιάζει στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών διαχείρισης φυσικών πόρων.

Το νερό, η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα οικοσυστήματα αποτελούν ως ολότητα μια σπουδαία διασύνδεση παροχής  υπηρεσιών απαραίτητη για τη διαφύλαξη της αρμόζουσας ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπροσθέτως, οι κλιματικές αλλαγές, οι βροχοπτώσεις, καθ’ον τρόπον και η οικονομική ανάπτυξη, η γεωργία και η αστική ανάπτυξη ασκούν καίρια επίδραση στον δεσμό αυτό. Εν γένει, η εξόρυξη πόρων από τους ανθρώπους γίνεται με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν της αντικατάστασή τους εμβαθύνοντας κατά συνέπεια το έλλειμμα πόρων. Μέσα στα επόμενα 4 έτη το νέο έργο NEXOGENESIS , το οποίο ξεκίνησε στις 1 Σεπτέμβρη 2021, ο Δήμος Νέστου ως εταίρος στο έργο μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους από την Ευρώπη (Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία,  Ισπανία, Ελλάδα, Σουηδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο) και από τη Νότια Αφρική, θα στηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν τη διασύνδεση φορέων σχετικά με τη αποτελεσματική διαχείριση πόρων και αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των χρηστών.

Η σχέση νερού-ενέργειας-τροφής είναι ελάχιστα κατανοητή, και τα οικοσυστήματα συχνά δεν λαμβάνονται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού του συνόλου. Πέραν τούτου, οι πολιτικές για κάθε τομέα αναπτύσσονται συχνά μεμονωμένα, με ανεπαρκή εξέταση των επιπτώσεων στο σύνδεσμο WEFE (Water-Energy-Food-Ecosystems). Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση και θέμα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι – κρατικοί, μην κρατικοί και ακαδημαϊκοί φορείς που ασχολούνται με έργο NEXOGENESIS – θα συνδράμουν αναφορικά με την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών αλλαγών και σχετικών διασυνοριακών ζητημάτων.

Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και μάθηση, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν ως παραδοτέο το σύστημα αξιολόγησης Self-Learning Nexus Assessment Engine στηριζόμενοι στην απλοποίηση των πολιτικών που συνυφαίνονται με το νερό μέσα στο πλέγμα WEFE. Το παραδοτέο αυτό θα επιτρέψει στους χρήστες γρήγορα και περιεκτικά να διερευνήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των σχετικών πολιτικών σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά μελλοντικά σενάρια έτσι ώστε να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν βέλτιστες πολιτικές. Μεταξύ άλλων, το Nexus Foot Print θα παρακολουθεί την κατάσταση των στοιχείων και θα καταγράφει την πρόοδο των στόχων.

Με 4 μελέτες περιπτώσεων στην Ευρώπη, 1 στη Νότια Αφρική και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων, το NEXOGENESIS προσμένει να συντείνει στην κραταίωση της συνεργασίας, στη βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμου πολιτικών και στην υλοποίηση βέλτιστων πολιτικών”, δήλωσε ο επικεφαλής του έργου Janez Susnik , IHE Delft Ανώτερος Λέκτωρας στη Διαχείριση Υδάτινων Πορών. Το έργο επιζητεί εκ παραλλήλου να συντείνει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαικής Ενωσης που σχετίζονται με την Οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα – Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμού για την Ευρώπη Water Framework Directive, την Κοινή Γεωργική Πολιτική Common Agricultural Policy και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία A European Green Deal, και τις φιλοδοξίες για τη ορθή διαχείρηση νερού.

Οι 20 εταίροι της NEXOGENESIS είναι: IHE Delft (Ολλαδία), KWR Water Research Institute (Ολλαδία), EURAC Research (Ιταλία), CMCC (Ιταλία),Helmholtz Center for Environmental Research (Γερμανία), EURECAT (Ισπανία), Wageningen Research (Ολλαδία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), Ca’Foscari University (Ιταλία), University of Tours (Γαλλία), Uppsala University (Σουηδία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), Baltic Environmental Forum (Λετονία), Jones and Wagener (Νότια Αφρική), GAC (Γαλλία), Business Development Group (Ρουμανία), Tamara Avellan (Γερμανία), Δήμος Νέστου (Ελλάδα), Δήμος Gotse Delchev (Βουλγαρία) και Water Europe (Βέλγιο).

 

Βίντεο YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0tCY1o2httY

 

 Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 101003881.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου: 9 Σεπτεμβρίου 2021