Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Συμπληρωματικά για την Προκήρυξη προμήθειας με τίτλο: “Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό”
31 Δεκεμβρίου 2020 Dimos Nestou

Συμπληρωματικά για την Προκήρυξη προμήθειας με τίτλο: “Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό”

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: