Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στη 2η Συνάντηση (Workshop) Εμπλεκομένων Φορέων στο πλαίσιο του έργου Η2020 NEXOGENESIS