Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στη νότια περιμετρική Οδό Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου»
5 Μαΐου 2023 Dimos Nestou

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στη νότια περιμετρική Οδό Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: