Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Ενημερωτικό βίντεο για το έργο Nexogenesis (στα αγγλικά)

Ενημερωτικό βίντεο για το έργο Nexogenesis (στα αγγλικά)

Ενημερωτικό βίντεο για το έργο Nexogenesis στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Νέστου (στα αγγλική γλώσσα).