Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Προκήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου που θα στεγάσει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ. Καβάλας