Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση
10 Δεκεμβρίου 2021 Dimos Nestou

Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την 13-12-2021.

Δείτε εδώ την πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΖ 13 12 2021