Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Αναστολή Λειτουργίας όλων των σχολικών Μονάδων του Δήμου την Τρίτη 25-1-2022