Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση για πρόσληψη Δικηγόρου
20 Νοεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Πρόσκληση για πρόσληψη Δικηγόρου

Ο Δήμος Νέστου γνωστοποιεί πρόσκληση για πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα ενός Δικηγόρου με ειδίκευση στο ποινικό και διοικητικό δίκαιο.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ 3