Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Άσκηση ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-22» από 30 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2022