Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Επικοινωνία
Νέο Δημαρχείο
Πρεμετής, Χρυσούπολη
ΤΚ64200
Γραμματεία Δημάρχου
Τηλ: 2591350102 - 2591350103
FAX: 2591023700
Γραφείο Δημότη
Τηλ:2591350106
e-Επικοινωνία
epikoinonia
nestosmap