Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Δελτίου Τύπου ΝΠΔΔ ΕΥνεστία – διανομή τροφίμων TEBA 14-23 Δεκεμβρίου 2020