Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-2-2021 του ΝΠΔΔ “ΕΥνεστία”