mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Συνοπτική Κατάσταση Ψηφισθέντος Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2020
11 Δεκεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Συνοπτική Κατάσταση Ψηφισθέντος Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2020

Σ  Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η     Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η     Ψ Η Φ Ι Σ Θ Ε Ν Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ     Ε Σ Ο Δ Ω Ν – Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ     Ε Τ Ο Υ Σ     2 020
Δ Η Μ Ο Υ     Ν Ε Σ Τ Ο Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159-162 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και της με αριθμ οικ.55905/29-7-2019 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2020» καταρτίσθηκε η παρούσα συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Περισσότερα θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠ 2020