Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Δελτίο Τύπου “Τ.Ε.Β.Α.” 16 Απριλίου 2021 του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία