Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πίνακες Επιλογής Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Νέστου 2021-22 (31-8-2021)