Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προκήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου που θα στεγάσει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΚΕΠ Δήμου Νέστου