Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Αναστολή Λειτουργίας όλων των σχολικών Μονάδων του Δήμου σήμερα 24-1-2022