Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Διακήρυξη της Αναπτυξιακής Νέστου Α.Ε. Ο.Τ.Α. 25-2-2020