Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023