Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα στα πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES»