Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή περιμετρικού τοιχίου Δημαρχείου Νέστου»
28 Αυγούστου 2020 Dimos Nestou

Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή περιμετρικού τοιχίου Δημαρχείου Νέστου»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή περιμετρικού τοιχίου Δημαρχείου Νέστου»

Λεπτομέρειες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΛΕΤΗ 5027 Signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ EΝΤΥΠΟ