Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για το έργο :«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου
26 Φεβρουαρίου 2021 Dimos Nestou

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για το έργο :«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: