Τηλ.: 2591350102 - 2591350103
mail@dimosnestou.gov.gr
dimosnestou@gmail.com
21 Νοεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Πρόσκληση για την πρόσληψη ενός ΤΕ Πληροφορικής

Ο Δήμος Νέστου γνωστοποιεί πρόσκληση για πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα ενός ΤΕ Πληροφορικής.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ