mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Διοίκηση
Σάββας Μιχαηλίδης
Υπάλληλος ΑΑΔΕ Απόφοιτος Ναυτικής Ακαδημίας (Σχολής Πλοιάρχων)
    • 1999-2002 Νομαρχιακός σύμβουλος με καθήκοντα εντεταγμένου συμβούλου αντί του Νομάρχη Πρωτογενούς Τομέα, στις Διευθύνσεις Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Τοπογραφίας, Αλιείας.
    • 2004-2006: Επικεφαλής της Δ/νσης Έργων στην Περιφέρεια ΑΜΘ ως ειδικός Συνεργάτης
    • 2007-2010: Δήμαρχος Χρυσούπολης
    • 2011-2014: Δήμαρχος Νέστου
    • 2019-σήμερα: Εν ενεργεία Δήμαρχος Νέστου

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Γλύπτη και έχει δύο γιούς, τον Μιχάλη, πτυχιούχο Δασολογίας και Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και υποψήφιο διδάκτορα και τον Παντελή πτυχιούχο Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηρακλείου).

Αντιδήμαρχοι Δήμου Νέστου


:


Στον παραπάνω Αντιδήµαρχο µεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) "Εχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
ζ) Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αλιεία).
η) Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου
:


Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) "Εχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
ζ) Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Γεωργίας και Κτηνοτροφίας).
η) Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
θ) Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου.
:


Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
β) Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
την εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
γ) Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου και ιδίως:
- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
δ) θέματα αρμοδιότητας Δημοτικής Αστυνομίας
ε) εποπτεία των υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
- Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου.
:


Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της οργανικής μονάδας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως εμφανίζεται στον ΟΕΥ του Δήμου.
β) Την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
γ)Τον σχεδιασμό και την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την ένταξη ευάλωτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
δ) Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
ε) Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά» σε ότι αφορά το φυσικό (παρεχόμενες υπηρεσίες)και οικονομικό αντικείμενο
στ)Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της Δομής Σίτισης σε ότι αφορά το φυσικό (παρεχόμενες υπηρεσίες)και οικονομικό αντικείμενο
ζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο της Κινητής Ιατρικής Μονάδας Γενικής Παθολογίας και τις υπηρεσίες του Δημοτικού Ιατρείου
η) Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου.
:


Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.
β) τα θέματα προβολής και τουρισμού, σχεδιασμός προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου
γ) Θέματα που άπτονται με την επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη κοινών δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας
δ) Σχεδιασμός, μεριμνά για την εφαρμογή των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού και την προβολή πολιτιστικών αγαθών και έργων
ε) Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στον τομέα του αθλητισμού
στ) Μεριμνά για τη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων
ζ)την εφαρμογή των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
η) Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
θ) Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου.
:


Στην παραπάνω Αντιδήµαρχο µεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών "Εργων, Τεχνικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης "Εργων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
β) Την εποπτεία της υπηρεσίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
γ)Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου.
:


Στον παραπάνω Αντιδήµαρχο µεταβιβάστηκαν οἱ παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
α) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
β) την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
γ) το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
δ)Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
ε) Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
στ) Την ευθύνη της Συντήρησης και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
ζ)την ευθύνη της διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
η) Θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα από το αρχείο του Δήμου και από τα χέρια του ενδιαφερόμενου.

Προεδρείο Δήμου Νέστου


:

:

:

:

Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικολαίδη Αναστασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σινιώρης Φώτιος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χιώτη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μακκίδης Αρχοντής.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μακκίδη Αρχοντή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χιώτης Κωνσταντίνος.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τερζόπουλου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πουταχίδης Αλέξανδρος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πουταχίδη Αλέξανδρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Δημήτριος.

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σινιώρη Φωτίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολαϊδης Αναστάσιος.

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πουταχίδης Αλέξανδρος.

Οταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πουταχίδης Αλέξανδρος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βλάχο Δημήτριο.

Οταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τους πολιτικούς γάμους θα τελεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χιώτης Κωνσταντίνος.

Δημοτικό Συμβούλιο


Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε Δημόσιες Αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Θητεία Προεδρείου από 1-9-2019 έως 6-11-2021
1. Πρόεδρος: Ζυγούλας Γεώργιος
2. Αντιπρόεδρος: Καραγεωργίου Γεώργιος
3. Γραμματέας: Σινιώρης Φώτιος

ΜΕΛΗ:


Αποστολίδης Κωνσταντίνος
Αργυράκης Μιχαήλ
Αργυρέλη Ελένη
Βλάχος Δημήτριος
Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία
Γκράνας Γεώργιος
Γκριτζελάκης Αλέξανδρος
Ζυγούλας Γεώργιος
Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος
Καραγεωργίου Γεώργιος
Κιοτζένης Γεώργιος
Κογκαλίδης Ζήσης
Κοσμίδου Λαρίσα
Κουμπίδης Θεόδωρος
Μακκίδης Αρχοντής
Μερμελέγκας Γεώργιος
Νικολαΐδης Αναστάσιος
Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
Πηλίτση Χαϊδούλα
Πουταχίδης Αλέξανδρος
Σινιώρης Φώτιος
Τερζόπουλος Ιωάννης
Τουμπεκτσής Δημήτριος
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
Χατζηγερακούδης Ιωάννης
Χατουτσίδου Ελένη
Χιώτης Κωνσταντίνος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010:


Συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προυπολογισμού
  2) Ελέγχει την πρόοδο του προυπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  4) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας
  5) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προυπολογισμού.
  6) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
  7) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
  8) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της
  9) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημοσίους υπαλλήλους.
  10) Καταρτίζει τον Κανονισμό λειτουργίας της
  11) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  12) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  13) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με το έργο τους.
  14) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προυπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
  15) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  16) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
  17) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
  18) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
  19) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του και καθορίζει την αμοιβή τους.
  20) Αποφασίζει για:
      α) Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
      β) Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
      γ) Την απευθείας ανάθεση σε Νομικά Πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του Ν. 4412/2016.
      δ) Τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
      ε) Την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
      στ) Την έγκριση των προυπολογισμών, των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.
  21) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

Η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θητεία Μελών Οικονομικής Επιτροπής από 1-9-2019 έως 6-11-2021
Πρόεδρος: Μιχαηλίδης Σάββας

Τακτικά Μέλη:

Μερμελέγκας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Βλάχος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
Νικολαίδης Αναστάσιος
Κιοτζένης Γεώργιος
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
Γκράνας Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:


Τερζόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
Χιώτης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
Πουταχίδης Αλέξανδρος
Γκριτζελάκης Αλέξανδρος
Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
Χατουτζίδου Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.


Ειδικότερα:
Α) Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
  1) Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
  2) Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου.
  3) Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
  1) Θέματα καθορισμού χρήσεων γης.
  2) Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
  3) Τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
  4) Τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του
  5) Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

Η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Θητεία Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 1-9-2019 έως 6-11-2021
Πρόεδρος: Κουμπίδης Θεόδωρος

Τακτικά Μέλη:

Τερζόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
Χιώτης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
Πουταχίδης Αλέξανδρος
Γκριτζελάκης Αλέξανδρος
Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
Χατουτζίδου Ελένη.

Αναπληρωματικά Μέλη:


Μερμελέγκας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Βλάχος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
Νικολαίδης Αναστάσιος
Κιοτζένης Γεώργιος
Χατζηγερακούδης ιωάννης
Αργυράκης Μιχαήλ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο και όλους τους Αντιδημάρχους. Είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και τετραετούς προγράμματος δράσης.


Συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  3) Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
  4) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προυπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προυπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.
  6) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια: α) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, β) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
  7) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προυποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του Δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  8) Εισηγείται το σχέδιο του Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του Κανονισμού διαβούλευσης.
  9) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
  10) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Η Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου, αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου


Συγκεκριμένα η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες
  1) Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και η διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτουμένων μέτρων εφαρμογής
  2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
  3) Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου.:
  4) Συνεργάζεται με τους διάφορους επαγγελματικούς φορείς του Δήμου και της Περιφέρειας.
  5) Συμμετέχει σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προιόντων.


ΜΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θητεία της Επιτροπής από 1-9-2019 έως 6-11-2021
Πρόεδρος: Σινιώρης Φώτιος

Τακτικά Μέλη:

Γκριτζελάκης Αλέξανδρος
Χατζηγερακούδης Ιωάννης
Μικιού Αναστασία

Αναπληρωματικά Μέλη:


Μακίδης Αρχοντής
Χατουτσίδου Ελένη
Σωτηριάδης Ηλίας
Νούση Αικατερίνη

ΔΕΥΑΝΕΥΝεστίαΑναπτυξιακή Δήμου Νέστου