Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Συνδυασμοί Κομμάτων των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών 21-5-2023 για την Π.Ε. Καβάλας