Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
27 Αυγούστου 2021 Dimos Nestou

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021(ΦΕΚ Α’ 6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: