Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Διακήρυξη διαγωνισμού: Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Νέστου στο έργο “BRIDGES OF TRADE (BRIDGES)” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020”
1 Σεπτεμβρίου 2020 Dimos Nestou

Διακήρυξη διαγωνισμού: Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Νέστου στο έργο “BRIDGES OF TRADE (BRIDGES)” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020”

Αναλυτικά όλα όσα αφορούν τη διακήρυξη βρίσκονται στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: