Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Ζω
Features
Οικονομικές Συναλλαγές με Δήμο Νέστου
Διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών

Πληρωμές Οφειλών Προς το Δήμο

Πληρωμές Οφειλών Δήμου Προς Τρίτους

Ανταποδοτικά Τέλη
Υπηρεσία Δόμησης
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων Οικοδομικών Αδείών

Δήλωση Ιδιοκτησίας

Αίτηση για Έλεγχο Οικοδομών για Επικίνδυνες Κατασκευές

Αίτηση για Παροχή των Αντιγράφων Πράξεων Αναλογισμού Αποζημιώσεως
Θάνατος
Μεταβολές - Διορθώσεις Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου
Κοινωνικές Δομές

ΚΗΦΗ

Βοήθεια στο Σπίτι

ΚΑΠΗ

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Παιδικοί Σταθμοί

Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας Δημότη

Φιλαρμονική
Features