Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέστου»
21 Οκτωβρίου 2022 Dimos Nestou

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέστου»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: