Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ 3 ΚΑΙ 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ”