Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Ορεινού (Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις κλπ)»