Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Κύρωση δασικών χαρτών των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των ΠΕ Καβάλας-Θάσου