mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)(CPV: 42415100-9)
3 Μαρτίου 2021 Dimos Nestou

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)(CPV: 42415100-9)

Ο Δήμαρχος Νέστου διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)(CPV: 42415100-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (βάση βαθμολογίας), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, τους όρους της Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 5049/2021 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 170.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (24%).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/03/2021 και ώρα 11:00 π.μ..
ΑΑ Συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 107185

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: