Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
1 Απριλίου 2020 Dimos Nestou

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Όλες οι πληροφορίες της διακήρυξης βρίσκονται στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1.4.2020
2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.4.2020
3.ΤΕΥΔ 1.4.2020
3.ΤΕΥΔ 1.4.2020
4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.4.2020
5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.4.2020
6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.4.2020
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4.2020
8. ΕΣΥ 1.4.2020
9. ΤΣΥ 1.4.2020
10.ΣΑΥ 1.4.2020
11.ΦΑΥ ΝΕΣΤΟΣ 1.4.2020