Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ “ΕΥνεστία” του Δήμου Νέστου
5 Οκτωβρίου 2022 Dimos Nestou

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ “ΕΥνεστία” του Δήμου Νέστου

Την ανακοίνωση καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: