Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Επιτροπής Κοινωνικού Προγράμματος του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία
11 Δεκεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Πρόσκληση Επιτροπής Κοινωνικού Προγράμματος του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία

Το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία καλεί τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κοινωνικού Προγράμματος σε συνεδρίαση.

Δείτε την συνημμένη πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ