Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021